Açık Rıza ve Aydınlatma Metni

Bu servisin sağlayıcısı ve verilerinizin işlenmesi bakımından veri sorumlusu olan Evrim Ağacı, Türkiye'deki bilim algısını ve bilim okuryazarlığını geliştirmeyi hedefleyen, popüler ve akademik bilim alanlarında çalışmalar yürüten bir sosyal girişimdir.

Evrim Ağacı, bu servisi kullanan tüm kişilerin gizliliğini korumayı ve yayın yaptığı ülkelerdeki yasalara uymayı birincil görevi olarak bilmektedir. Bu nedenle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) 10. maddesi uyarınca hazırladığımız bu Aydınlatma Metni, sizlerden topladığımız verilerin ne olduğunu, nasıl işleneceğini ve nasıl paylaşılacağını net bir şekilde açıklamayı hedeflemektedir.

Aynı zamanda bu metin, bu çalışmada yer almanız ve verilerinizi uygun göreceğiniz biçimde işleyebilmemiz için açık bir şekilde rızanızı ve onayınızı almak amacıyla hazırlanmıştır.

Araştırmanın Amacı

Yeni koronavirüs hastalığı (COVID-19), SARS-CoV-2 isimli bir virüs sebebiyle geçirilen bir hastalıktır. Nisan 2020 itibarıyla bu hastalık, küresel bir salgın (pandemi) şeklinde, tüm Dünya’da ve dolayısıyla Türkiye’de yayılmayı sürdürmektedir. Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak ve gelişmeleri takip etmek için Evrim Ağacı’nın COVID-19 raporuna uğrayabilirsiniz.

Şu andaki bilimsel veriler ışığında, SARS-CoV-2 enfeksiyonu olup da henüz test yaptırmamış ya da hastalığı hafif/orta şiddetteki semptomlarla evde geçiren birçok birey olduğu düşünülmektedir. Dahası, hastalığın tüm semptomları ve semptom-öncesi dönemdeki gelişimi, tedavi sonrası gidişatı gibi detaylar da henüz tam olarak bilinmemektedir. Örneğin enfeksiyonun seyri içinde hangi semptomların hangi noktada başladığı gibi detaylar halen aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Tüm bunlara ek olarak, salgının nüfus içinde nasıl kümelendiği, risk faktörleri, aile fertleri ve hanehalkı içindeki geçişi, virüse yakalanma riskinin daha yüksek ve daha düşük olduğu yerler gibi detaylar tam olarak aydınlatılmış değildir.

Ülkemizde ve diğer birçok ülkede uygulanan tıbbi tanı testlerinin yanı sıra, birçok ülkede özel, akademik ve/veya devlet destekli ekipler tarafından, hastaneye gitmeyen veya henüz gitmemiş kişilerde semptom gelişimi ve potansiyel risklerin takibi anket çalışmalarıyla yapılmaktadır (bir örneği buradan görebilirsiniz). Anketler, semptomlarınızdan yola çıkarak size tanı koyamazlar ve tıbbi tanı testlerinin yerini alamazlar; bu anketin amacı da bu değildir ve size herhangi bir tanı konulmayacaktır.

Amaç, toplanan veri setinin akademik analizi sayesinde, COVID-19 hastalığının semptomlarının neler olduğu, zaman içinde nasıl değiştiği, coğrafi olarak nasıl dağıldığı ve kümelendiği, demografik farkların ve altta yatan sebeplerin hastalık seyrine ve şiddetine nasıl etki ettiği gibi soru işaretlerine yönelik cevaplar bulabilmektir.

Bu siteyi kullanarak ve sağlık durumunuza dair verileri bizlerle paylaşarak, Türkiye’deki ve Dünya’daki bilim insanlarının COVID-19 hastalığını daha iyi tanımasını ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki durumunu daha yakından takip etmesini mümkün kılacaksınız.

Bu site akademisyenlere ve bilim insanlarına yardım etmenizi sağlamaktadır; ancak amacımız size herhangi bir tıbbi tavsiyede bulunmak değildir. Bu sitede size COVID-19 hastalığına veya genel sağlık durumunuza yönelik herhangi bir tıbbi bilgi veya tavsiye verilmeyecektir. Eğer tıbbi tavsiye ihtiyacı duyuyorsanız, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan COVID-19 Bilgi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Topladığımız Veriler, Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Anonim olarak devam etmeyi tercih ettiğiniz durumlarda internet IP adresiniz, kullandığınız cihaza ait temel bilgiler, size ve bilgilerini girmeyi tercih ettiğiniz hanehalkınıza ait cinsiyet, yaş, sağlık durumu, çeşitli alışkanlıklar gibi veriler sorduğumuz sorular çerçevesinde toplanacaktır.

E-posta adresiniz ile kayıt olursanız, anonim olarak devam etmeniz halinde toplanacak verilere ek olarak e-posta adresiniz ve belirlediğiniz şifre, hashlenmiş (kriptografik olarak karıştırılmış) bir şekilde depolanacaktır. E-posta ve şifreniz ile yeniden giriş yapıp, verdiğiniz bilgileri güncellemeniz mümkün olacaktır.

Anonim olarak devam etmeyi tercih edip, sonradan e-posta ve şifre bilgisi girmeyi seçerek anonimlikten çıkabilirsiniz. Bu durumda, e-posta ile devam etmeyi tercih eden kişiler ile aynı şartlar geçerli olacaktır.

Anonim olan ve olmayan bütün kullanıcılara rastgele olarak 36 haneli bir kullanıcı kodu atanacaktır. Size atanan bu numara, bu formu onayladıktan sonra çıkacak olan sayfada size gösterilecektir ve sonradan Cihaz İzinleri tuşuna tıklayarak da bu numaraya erişebilirsiniz.

Anonim devam etmeniz ve bu siteye ait çerezlerinizi silmeniz halinde veya birden fazla cihazdan anonim olarak veri girmeniz halinde, verilerinizin önceki girişlerinizle ilişkilendirilmesi mümkün olmayacaktır. Zamana yayılmış veri girişini ilişkilendirebilmemiz için, hep aynı cihazdan anonim olarak giriş yapmanızı veya e-posta kullanarak giriş yapmanızı tavsiye ederiz.

E-posta ve şifrenizle devam etmeniz halinde, örneğin Verdiğiniz İzin, Veri Bilgisi ve Haklarınız kısmında açıkladığımız gibi, sizden topladığımız verileri öğrenmek veya silmek isterseniz, e-postanızı kullanarak da verilerinize erişmemiz mümkün olacaktır. Ancak anonim bir kullanıcıysanız, 36 haneli bu kod haricinde sizi tespit etmemiz imkansız olacaktır. Bütün kullanıcılarımıza bu 36 haneli kodu erişilebilir şekilde kaydetmelerini tavsiye ederiz.

Konum izni verecek olursanız cihazınızın konum bilgisi de toplanacaktır. Konum izni size bir sonraki ekranda ayrıca ve açıkça sorulacaktır ve reddetme imkanınız bulunacaktır. Konum iznini reddetmeniz halinde hiçbir konum veriniz toplanmayacaktır ve çalışmaya normal şekilde katılmaya devam edebilirsiniz. Konum iznini kabul etmeniz halinde, konumunuz sürekli takip edilmeyecek; sadece siteye her giriş yaptığınızda bir defa toplanacaktır.

Bildirim gönderme izni vermeniz halinde 24 saatte 1 defayı aşmamak şartıyla cihazınıza yeni güne ait veri girişi hatırlatma bildirimi (Push Notification) gönderilecektir. Bildirim gönderme izni size bir sonraki ekranda ayrıca ve açıkça sorulacaktır ve reddetme imkanınız bulunacaktır. Bildirim iznini reddetmeniz halinde size tarafımızdan hiçbir bildirim gönderilmeyecektir ve çalışmaya normal şekilde katılmaya devam edebilirsiniz.

Kişisel verileriniz tamamen otomatik yollarla (bu site aracılığı ile) ve anket sorularına vermeyi seçtiğiniz cevaplar yoluyla elde edilmektedir. Bu sözleşmeyi onaylayarak, KVKK 6. madde 1. fıkra kapsamında özel nitelikli kişisel veri olarak tanımlanan sağlık verilerinizin bu formda anlatıldığı şekliyle işlenmesine, KVKK 6. madde 2. fıkrası uyarınca açık rıza gösterdiğinizi beyan etmiş olmaktasınız.

Bu siteyi kullanmak ve formu doldurmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Cevaplarınız, gizli ve tercihinize bağlı olarak anonim bir şekilde tutulmaktadır. Dilediğiniz noktada formu doldurmayı bırakabilir ve cevaplamak istemediğiniz soruları atlayabilirsiniz. Herhangi bir verinizi paylaşmak istemezseniz, bu siteyi kullanmayı şimdi sonlandırabilirsiniz.

Veri Aktarımı

Bu site, bir sosyal girişim projesi ve bu araştırmanın veri sorumlusu olan Evrim Ağacı tarafından hazırlanmış ve St. Andrews Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Müge Çevik tarafından akademik olarak denetlenmektedir.

Veri sorumlusunun girdiğiniz bilgilere erişimi vardır ve bu bilgiler, KVKK 9. maddesine uygun bir şekilde, Veri İşleme ve Amacı başlığında yer alan diğer kişi ve kurumlarla da paylaşılabilir. Verilerinizi bu kişilerle paylaşırken alacağımız önlemleri Veri Güvenliği ve Gizlilik kısmında bulabilirsiniz. Bu sözleşmeyi onaylayarak, yurt dışındaki sunucular arasındaki bu veri aktarımına açık rızanızı verdiğinizi beyan etmiş olmaktasınız.

Paylaştığınız bilgiler, reklam ve benzeri ticari amaçlarla kullanılmayacak, üçüncü parti veya kişilere para karşılığında satılmayacak veya Veri İşleme ve Amacı kısmında tanımlanan kişi ve kurumlar haricinde hiç kimseye ücretsiz olarak dağıtılmayacaktır.

Veri İşleme ve Amacı

Bu araştırmada veri işlemenin amacı, Araştırmanın Amacı kısmında izah edildiği üzere COVID-19 hastalığının yayılımını ve dinamiklerini daha iyi bir şekilde tanımaktır. Bu nedenle verileriniz anonim hale getirilerek araştırma, planlama ve istatistik amaçlarıyla işlenecektir.

Bize gönderdiğiniz veriler, veri setlerine dönüştürülecek ve genel olarak üç şekilde kullanılacaktır:

1) Veri Görselleştirme: Siteyi kullanan tüm kullanıcıların verileri bir bütün olarak derlenecek ve Evrim Ağacı internet sitesi üzerinden toplam bilanço/küme bilgisi olarak paylaşılacaktır. Bu sayede herkesin COVID-19 salgınının Türkiye’deki durumunu takip etmesi mümkün olacaktır. Verileriniz bu şekilde paylaşılmadan önce anonimleştirilecek ve kümelenmiş halde sunulacaktır. Bu sayede tekil kişiler ile ilişkilendirilmesi mümkün olmayacaktır. Konum izni vermeniz halinde toplayacağımız cihaz konum bilgilerinizin hassasiyeti, veri görselleştirme sırasında bir çeşit rastgeleleştirme ve gürültü ekleme fonksiyonundan geçirilerek düşürülecek veya geniş coğrafi bölgelere ait küme verisi halinde sunulacaktır. Bu sayede veri görselleştirme araçlarını kullanarak spesifik konumunuzun tespit edilmesi mümkün olmayacaktır.

2) İstatistiksel Analiz ve Akademik Yayın: Toplanan veriler bir bütün olarak işlendikten sonra, farklı değişkenler arasındaki ilişkiler istatistiksel yöntemler kullanılarak tespit edilmeye çalışılacak, bu sayede hastalığın dinamikleri ve gelişiminin daha iyi anlaşılması sağlanacaktır. İşlenen veriler, hakemli dergilerde akran denetiminden geçirilmiş bir şekilde yayınlanacaktır. Bu dergilerde yayınlanan verilerin size geri takip edilmesi mümkün olmayacaktır.

3) Tıp ve Araştırma Enstitüleriyle Paylaşım: Bizimle paylaştığınız veriler, öncelikli olarak veri analizini yapacak olan St. Andrews Üniversitesi’ndeki uzmanlar ve araştırmacılar ile paylaşılacaktır. COVID-19 salgını ile mücadele edilmesini kolaylaştırmak adına Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki ve haricindeki diğer tıp ve araştırma enstitüleriyle de paylaşılabilir. Bu veriler, Veri Paylaşımı kısmında anlatıldığı gibi anonimleştirilerek paylaşılacaktır.

Veri Güvenliği ve Gizlilik

Evrim Ağacı ve çalıştığımız üçüncü parti araçların her biri, veri güvenliğinizi sağlamak adına endüstri standartlarını en üst düzeyde takip etmektedir.

Bu sitenin barındığı sunucu ile cihazınız arasındaki veri aktarımı, tasdikli ve şifreli bir iletişimi sağlayan SSL protokolü ile korunmaktadır ve bu nedenle izni olmayan üçüncü partiler tarafından dinlenemez. Şifre gibi hassas verileriniz, Blowfish algoritması gibi çeşitli teknik yöntemler kullanılarak hashlenmekte ve üçüncü partilerin erişemeyeceği bir şekilde depolanmaktadır. Ancak internetin hiçbir zaman %100 güvenli bir yer olamayacağını hatırlatmak isteriz.

Gönderdiğiniz bütün veriler, alanında son derece saygın ve “bulut”-temelli bir altyapıya sahip olan DigitalOcean sunucularında saklanacaktır. Bu sunucular, Avrupa’da bulunmaktadır ve verileriniz, bizim ve sizin izniniz olmadan başka bir sunucuya aktarılamaz. Servis sağlayıcımızın kullanım şartlarını, gizlilik sözleşmesini ve verilerinizi korumak için aldığı önlemlerin tamamını buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.

Veriler, akademik araştırma ve yayın amacıyla işlenme aşamasına geldiğinde, uzun-dönem depolama için tamamen anonimleştirilecek ve dolayısıyla sizinle artık ilişkilendirilemeyecektir. Bu anonimleştirme, KVKK 3. madde 1. fıkra b) bendinde tanımlandığı ve kvkk.gov.tr üzerinden yayınlanan "Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi" çerçevesinde izah edilen yöntemlerle yapılacaktır.

Verilerinizin St. Andrews Üniversitesi'ndeki güvenli sunuculara aktarılması işlemi uçtan uca enkripte edilmiş araçlarla yapılacaktır. Bu noktada verileriniz tamamen anonimleştirildiğinden, sizinle ilişkilendirilemeyecektir.

Kişisel verilerinizin gizliliğine verdiğimiz önemin bir uzantısı olarak, bu konuda yapacağınız şikayetler de bizler için çok önemlidir. Eğer burada verdiğiniz bilgilerin adil olmayan, yanıltıcı veya uygunsuz bir şekilde kullanıldığını düşünüyorsanız, lütfen bizimle [email protected] adresi üzerinden irtibat kurunuz. Ayrıca veri güvenliği ve site ile ilgili tüm önerilerinizi de bize iletebilirsiniz.

Çerezler

Bu sitede kullandığımız çerezler şu şekildedir:

1) Zorunlu çerezler: Sitemizin düzgün çalışmasını, veri akışını ve güvenliğini sağlayan çerezlerdir. Bu çerezler aynı zamanda site içinde hareketinizi sağlar.

2) İşlevsellik çerezleri: Kullanıcı deneyimini pekiştiren ve kullanıcı bilgilerinizi hatırlamamızı sağlayan çerezlerdir.

3) İstatistik/Performans çerezleri: Siteye gelen trafiği takip etmekte kullanılmaktadır. Bu sayede sitemizi kaç kişinin kullandığını tespit edip, bu trafiğe daha uygun geliştirmeler yapabiliriz. Bu çerezlerde tutulan verilerin hiçbiri sizi teşhis etmekte kullanılamaz.

4) Dış çerezler: Bunlar, Google ve Yandex gibi araçların kullanıcılar için yüklediği dış çerezlerdir ve bizim bu çerezler üzerinde kontrolümüz yoktur.

Çerezleri istediğiniz zaman silebilirsiniz; ancak bunun deneyiminizi olumsuz yönde etkileyebileceğini ve veri kaybına neden olabileceğini belirtmek isteriz.

Verdiğiniz İzin, Veri Bilgisi ve Haklarınız

Aşağıdaki kutuyu işaretleyerek, bu site üzerinden paylaştığınız verilerinizi size bu dokümanda açıkladığımız şekliyle kullanmamıza izin verdiğinizi kabul etmiş olacaksınız.

İzninizi, dilediğiniz zaman [email protected] adresine e-posta göndererek geri çekebilirsiniz. Bu durumda, verileriniz tamamen anonimize edilecek ve sizinle ilişkilendirilemeyecek bir hale sokulacaktır; ancak amacımız COVID-19 ile mücadele olduğu ve her bir veri noktası önem arz ettiği için bu verileri anonim bir şekilde kullanmayı sürdürmeyi ummaktayız. Ancak verilerinizin tamamen silinmesini talep edecek olursanız, bu talebinizi yerine getireceğimizi beyan ederiz.

Eğer girdiğiniz verilerin silinmesini isterseniz, hanehalkı listenizden, verilerinin silinmesini istediğiniz kişinin yanındaki "Sil" tuşuna basarak verilerinizi silebilirsiniz. Kişiye ait girdiğiniz bütün veriler, tekrar erişilemez biçimde yok edilecektir.

Bu işlem sonucunda geride sadece, araştırmada kullanılmayacak olan e-posta adresiniz ve hashlenmiş bir şekilde saklanan şifre bilgileriniz kalacaktır. Bu veriler zaten araştırma sonunda silinecektir; ancak daha erken sildirmek isterseniz, o e-posta adresiniz üzerinden [email protected] adresimize e-posta göndererek bunu yapabilirsiniz.

Eğer anonim bir kullanıcıysanız ve ilk giriş yaptığınız cihazın çerezlerini silmediyseniz, aynı cihazdan ankete erişerek verilerinizi kendiniz yukarıda anlatıldığı şekilde silebilirsiniz. Eğer o cihaza erişiminiz yoksa veya o cihazdaki çerezlerinizi sildiyseniz, size rastgele olarak atanmış 36 haneli kullanıcı kodunu [email protected] üzerinden bize ulaştırarak verilerinizi sildirebilirsiniz. Eğer 36 haneli bu numaraya erişiminiz yoksa, verileriniz zaten bizim tarafımızdan da ayırt edilemeyecektir.

Eğer kişisel bilgilerinize erişmek, düzeltmek, güncellemek veya bize ulaşarak sildirmek isterseniz; verilerinizin işlenmesine karşı çıkmak veya işlenme biçimini kısıtlandırmak isterseniz dilediğiniz zaman bize [email protected] üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca KVKK 11. maddesinde yer alan haklarınızı, KVKK 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Tebliği hükümleri uyarınca başvuru yapmak suretiyle kullanabilir, KVKK 13. madde 2. fıkra ile sınırlandırılmış süre zarfında taleplerinize cevap alabilirsiniz.

KVKK 13. maddesi uyarınca başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Tebliği’nin 5. maddesinin birinci fıkrasında öngörülen yöntemlerden herhangi birini kullanmak suretiyle yapabilirsiniz. Yazılı olarak yapacağınız başvuruları 145 CR 150 Gainesville, Texas, USA 76240 adresine; e-posta ile yapacağınız başvuruları ise [email protected] adresine iletebilirsiniz.

Bu siteyi kullanmak ve anketi doldurmak için 18 yaşından büyük olmanız gerekmektedir.